Latest post

Kenapa Parti Impian Sabah (PIS) berbeza dengan parti politik Sabah yang lain?

https://buletin-impian.partiimpiansabah.org/wp-content/uploads/2024/06/Quick-Logo-Animation_1080p-2-1.mp4 Asas Parti Impian Sabah berakar umbi dalam keikhlasan, kredibiliti, dan ketekunan, sambil kita memohon bimbingan ilahi dalam usaha kita. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa bantuan Ilahi memerlukan kami terlebih dahulu mengambil tindakan. Fokus utama kami adalah untuk menyemak semula…

Sokongan Parti Impian Sabah untuk Keperluan Rakyat: Seruan untuk Keadilan dan Menegakkan Hak Perlembagaan

PARTI IMPIAN SABAH berdiri teguh menyokong inisiatif terpuji Persatuan Undang-undang Sabah (SLS) dalam usaha mereka mencapai tuntutan sah sebanyak 40% bagi pihak rakyat Sabah. Kami mengiktiraf dan menghargai usaha berterusan SLS untuk membetulkan pelanggaran Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) dan Perlembagaan…

Kepemimpinan Transformasi Dan Tadbir Urus Demokratik

PARTI IMPIAN SABAH dengan tegas menyokong Kepemimpinan Transformasi Dan Tadbir Urus Demokratik, dengan tumpuan khusus di Sabah, Malaysia. Parti Impian Sabah dengan berani menangani status quo, membina barisan pemimpin bersih untuk merevolusikan landskap politik Sabah. Tujuan kami adalah untuk membasmi…

ms_MYMalay